Network

CISCO DIGITAL NETWORK ARCHITECTURE (DNA) 

CISCO DIGITAL NETWORK ARCHITECTURE (DNA) 

 Cisco DNA Center, Cisco tarafından tasarlanmış, network için eksiksiz bir yönetim ve kontrol platformudur. Bu tek, genişletilebilir yazılım platformu, ağ yönetimi, otomasyon, sanallaştırma, analitik ve güvence, güvenlik ve IOT bağlantısı için entegre araçlar içerir.  

Cisco tarafından 2017 yazında, sezgisel bir ağ oluşturmaya yönelik başlatılan IBN (Intent-Based Networking) teknolojisi, kampüs ve şube ağlarını yönetmek için önemli iyileştirmeler içermektedir. Cisco DNA, Cisco’nun kurumsal ağ tasarımı, dağıtımı ve işletimine yönelik genel stratejisini içerir. Aşağıda belirtilen birkaç ana yapı taşından oluşur.   

POLICY 

Cisco DNA, ağ mimarlarının ve yöneticilerinin, politikaları, ağ çapında, uçtan uca tanımlayıp dağıtabilecekleri sağlam bir ortam sağlar. Bunlar, uygulama önceliklendirmesi sağlamak için Qos ilkelerini, kullanıcı ve hizmet erişimini kontrol eden güvenlik ilkelerini veya kapasite planlaması ve sorun tanımlama/düzeltme için ağ verilerini toplama ilkelerini içerebilir. Cisco DNA içindeki politikalar genellikle amaç düzeyinde ifade edilir ve ardından Cisco DNA Center gibi araçlar aracılığıyla uygun cihaz düzeyinde yapılandırmalara dönüştürülür.   

AUTOMATION 

Cisco DNA’in otomasyon yetenekleri, ağda bulunan cihaz ailelerinin, cihazların rollerinin, ve ağın genel olarak topolojisinin anlaşılmasını sağlar. Otomasyon, BT ekiplerinin belirlediği dağıtım amacını gerçekleştirir ve bunu ağ cihazlarına gönderilen standartlaştırılmış, otomatikleştirilmiş yapılandırmalara dönüştürür. Cisco DNA Center, kurumsal ağ için basitleştirilmiş ancak güçlü otomasyon yetenekleri uygular.  

 

ANALYTICS and ASSURANCE 

Analytics, Cisco DNA’nın ağdan ilgili verileri toplamasını, bunu yüksek verimli endüstri lideri veri tabanlarında depolamasını ve bu verileri ilişkilendirmek için akıllı algoritmalar kullanmasını sağlar. Bundan, son kullanıcı tarafından belirtilen amacın gerçekten gerçekleşmesini sağlamak için sonuçlar çıkarılabilir, sorunlar tespit edilebilir ve iyileştirme uygulanabilir. Cisco DNA Güvencesi, ağ yöneticisinin kurumsal ağ tarafından oluşturulan büyük miktardaki veriyi kolayca tüketmesine olanak tanır. Bu veriler, sorunları belirlemek, bu sorunların temel nedenlerini belirlemek ve sorunlar çözülürken rehberli iyileştirme çabalarını yönlendirmek için birleştirilir ve anlaşılması kolay bir forma dönüştürülür.  

 

VIRTUALIZATIONs 

 Sanallaştırma, ağ yöneticisi tarafından belirlenen şekilde, ağ hizmetlerinin fiziksel (cihaz) veya sanal (yazılım) temelinde konuşlandırılmasına olanak tanır. Sanallaştırmadan yararlanarak, temel yetenekler Cisco DNA tabanlı ağ sistemi genelinde çeşitli konumlarda daha hızlı tasarlanabilir, dağıtılabilir ve yönetilebilir. Sanallaştırma, esneklik sağlar ve dağıtım hızını artırarak ağ dağıtımını ve organizasyonu daha çevik hale getirir.  

 PROGRAMMABLE INFRASTRUCTURE 

 Programlanabilir Altyapı, bir Cisco DNA dağıtımında iki önemli özelliği  kapsar. İlk olarak, ağ elemanları esnek donanım bileşenleri içerebilir. Buna bir örnek, UADP (Unified Access Data Plane) ASIC’den (temelde anahtar platformunun kalbi) yararlanan Catalyst 9000 anahtarlarıdır. UADP esnektir ve basit bir yazılım yükseltmesi yoluyla zaman içinde yeni protokollere ve kapsüllemelere uyarlanabilir. Bu, UADP’ye (Catalyst 3850 gibi) dayalı kahverengi alan cihazlarının bile Software-Defined Access gibi yeni pazar lideri çözümleri destekleyecek şekilde yükseltilmesine ve yeni ve daha gelişmiş yeteneklerin basitleştirilmiş bir şekilde uygulanmasına olanak tanır. Ayrıca, Cisco DNA özellikli ağ cihazları ve işlevleri, cihazlar arasında basitleştirilmiş etkileşimi mümkün kılan bir dizi API (Uygulama Programlama Arayüzü) çerçevesinden yararlanır. Bu API’lerin seçilen kümeleri daha sonra ağ ve yönetim öğelerinden hem kuzeye hem de güneye yönlendirilebilir, bu da özel kullanım durumlarını ve farklı sistemlerin entegrasyonunu destekler.  

CLOUD INTEGRATION 

Bulut entegrasyonu, Cisco DNA işlevlerinin, bulut tabanlı bileşenlerin yanı sıra şirket içi bileşenlerle de entegre olmasına olanak tanır. Cisco DNA, en iyi bulut entegrasyonu ve on-premise dağıtımlardan yararlanarak, kuruluşun basitleştirilmiş entegrasyon, hızlı dağıtım ve kuruluş genelinde tutarlı hizmet dahil olmak üzere bulut tabanlı hizmetlerin avantajlarından yararlanmasına olanak tanır.  

SECURITY 

Son olarak, ağda dağıtılan tüm işlevler, hem cihazın kendisi hem de dağıtım ve kullanım yöntemleri için güvenli bir yaklaşım içermelidir. Günümüzün kurumsal ağında, doğal olarak güvenli bir sistem, kurumun sürekli çalışmasının anahtarıdır. Bu amaçla, Cisco DNA yaklaşımı, sistem içindeki ve sistem içindeki her düzeyde ve dağıtılan her cihaz ve çözümde güvenliği içerir.