#consıderITdone

İletişim Ağları
Çözümleri

Özellikle günümüzde dijitalleşme sürecinde kurumların tamamında iletişim zorunlu ve kesintisiz bir gereksinim olarak temel ihtiyaçlar arasında sıralanmaktadır. 

Kurumsal ağlar kapsamında hızlı,erişilebilir,kesintisiz,stabil ve en önemlisi güvenli bir ağ yapısının oluşturulması için gerekli ihtiyaçlara yönelik ağ dizayn, yönetim ve destek hizmetleri temel kurumsal ağ çözümleri arasındadır.

  • Veri Merkezi Ağ Tasarımı
  • Kampüs Ağları Dizaynı
  • Kablosuz Ağ Dizaynı
  • SDN Ağ Dizaynı
  • Ağ Otomasyonu
  • Ağ İzleme Yazılım Çözümleri